Bartlema Werkt

Bartlema Werkt is het bureau van Evert Bartlema, momenteel directeur bij Samenwerking, een coöperatieve woningvereniging met 1100 monumentale verhuureenheden in Amsterdam-Zuid. Bartlema is tevens visitator (bij Cognitum) en toezichthouder (bij Vestia).

Met zijn bureau leverde Bartlema tussen 2012 en 2015 strategisch advies, programma- en interim-management aan woningcorporaties en gemeenten. Voor Seminars op Maat organiseerde hij diverse workshops en seminars.

Het bureau is momenteel niet actief.

Bartlema Werkt is – indien actief – te benaderen voor:

  • strategisch advies en inhoudelijke ondersteuning op gebied van woon- en wijkvisies, prestatieafspraken, buurtontwikkeling, portefeuille-strategieën, bewonersparticipatie, governance;
  • programmamanagement en procesbegeleiding bij het opstellen en implementeren van prestatieafspraken, wijkaanpak, VvE- en verkoopbeleid, bewonersparticipatie;
  • interim-management ten behoeve van (o.a.) afdelingen beleid en strategie, sociaal beheer, gebieds­- en wijkbeheer, projecten.

Een aanstekelijke drive
Ik haal energie uit het leggen van verbindingen tussen mensen, organisaties en belangen. Dat  doe ik met een sterk ontwikkelde bestuurlijke en organisatie­sensitiviteit en met een pragmatische, resultaatgerichte instelling.”